دوشنبه، ۷ مهر، ۱۳۹۹ | Monday, 28 September , 2020
Physical science

بیشترین سرآمدان علمی کشور در کجا فعالیت دارند؟

بر اساس انتخاب فدراسیون سرآمدان علمی ایران ۱۳ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در سال ۹۸ در فهرست ۷۵ نفره سرآمدان علمی کشور قرار گرفتند. به گزارش دیده بان علم ایران، دکتر محمدرضا هرمزی نژاد، مدیر امور پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: در این فهرست، دانشگاه صنعتی شریف فاصله معناداری با […]