یکشنبه، ۲۴ آذر، ۱۳۹۸ | Sunday, 15 December , 2019
ISFNR

استاد ادبیات فارسی ایران، معاون علمی «انجمن جهانی فرهنگ عامه» شد

دکتر مهری باقری، استاد بازنشسته دانشگاه تبریز، به عنوان معاون علمی آسیایی انجمن جهانی تحقیقات فرهنگ عامه و روایات سنتی (ISFNR) انتخاب شد. به گزارش دیده‌بان علم ایران، در حاشیه برگزاری هفدهمین کنگره بین المللی انجمن جهانی تحقیقات فرهنگ عامه و روایات سنتی (ISFNR) که در میامی آمریکا برگزار شد، دکتر مهری باقری به سمت معاون علمی آسیایی […]