چهارشنبه، ۱۵ مرداد، ۱۳۹۹ | Wednesday, 5 August , 2020
Broad Institute of MIT and Harvard

طی مقاله ای در «نیچر» ارائه شد: رهیافت محقق ایرانی در حوزه فناوری های خوانش اطلاعات زیستی

یافته های اخیر عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و همکارانش در دانشگاه‌های هاروارد و MIT در زمینه بهبود نمایه‌سازی مبتنی بر تصاویر میکروسکوپی با مدل‌سازی ناهمگونی تک سلوله طی مقاله ای در مجله‌ معتبر نیچر ارائه شد. به گزارش دیده بان علم ایران، دکتر محمدحسین رهبان و همکارانش در مقاله خود با عنوانOrigin of […]