چهارشنبه، ۲۵ تیر، ۱۳۹۹ | Wednesday, 15 July , 2020
Arecaceae

معرفی یک گونه بومی جدید مخمرهای بیماری زای گیاهی

محققان بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به معرفی گونه جدید بومی مخمری Graphiola fimbriata از خانواده Graphiolaceae شدند. به گزارش دیده بان علم ایران، سویه ایرانی این گونه مخمری که در پژوهش مشترک محققانی از  ایران، فرانسه و آلمان توصیف شده به عنوان عامل ایجاد آلودگی در نمونه های […]