پنج شنبه، ۲۳ مرداد، ۱۳۹۹ | Thursday, 13 August , 2020
Alosa spp

غلظت جیوه در شگ ماهیان جنس Alosa در سواحل جنوبی خزر بررسی شد

بررسی غلظت جیوه در شگ ماهیان جنس Alosa در طول سواحل جنوبی دریای خزر نشان داد این ماهیان از لحاظ این فلز سمی برای مصرف کننده خطرناک نیستند.  به گزارش دیده بان علم ایران، دکتر حسن ملوندی، عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری که با همکاری محققان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار این […]