پنج شنبه، ۲۳ مرداد، ۱۳۹۹ | Thursday, 13 August , 2020
ali nazari

اخراج محقق ایرانی دانشگاه سوینبرن به دنبال ابطال ۳۰ مقاله

پژوهشگر ایرانی دانشگاه سوینبرن استرالیا به دلیل محرز شدن اتهامات منتسب به وی در خصوص تقلب و کپی کردن مقالات علمی، کارش را در این دانشگاه از دست داد. به گزارش دیده بان علم ایران، دو سال قبل سردبیران مجلات علمی هشداری را در خصوص صحت برخی از مقالات علمی دکتر علی نظری دریافت کردند […]