چهارشنبه، ۱۵ مرداد، ۱۳۹۹ | Wednesday, 5 August , 2020
5 ppb

کاغذ شناساگری برای تشخیص آرسنیک در آب

محققان با استفاده از نقاط کوانتومی موفق به ساخت کاغذ شناساگر آرسنیک در آب شدند. با استفاده از این معرف، می‌توان میزان آلودگی آرسنیک در آب را تا ۵ ppb شناسایی کرد. به گزارش دیده‌بان علم ایران چند دهه است که تست‌های کاغذی نظیر تست بارداری یا معرف تعیین pH انجام می‌گیرد. یکی از اهداف […]