چهارشنبه، ۱۸ تیر، ۱۳۹۹ | Wednesday, 8 July , 2020
پرویز شهریاری

یادی از «شهریار اعداد و دل ها» در سالروز سفر تا ∞

«از سرنوشتم و راهی که انتخاب کرده‌ام، راضی هستم و اگر اکنون کسی از من بپرسد، چه کاره‌ای و در زندگی خود چه کرده‌ای، پاسخ می‌دهم: معلم بودم و معلمی کرده‌ام؛ اگر کنجکاوی بیشتری نشان دهد، می‌گویم عدالت‌خواهی و ریاضیات را دوست دارم و به هردوی آنها عشق می‌ورزم.» روانشاد استاد پرویز شهریاری به گزارش […]

یادی از «شهریار اعداد و دل ها» در سالگرد سفر تا ∞

« از سرنوشتم و راهی که انتخاب کرده‌ام، راضی هستم و اگر اکنون کسی از من بپرسد، چه کاره‌ای و در زندگی خود چه کرده‌ای، پاسخ می‌دهم: معلم بودم و معلمی کرده‌ام؛ اگر کنجکاوی بیشتری نشان دهد، می‌گویم عدالت‌خواهی و ریاضیات را دوست دارم و به هردوی آنها عشق می‌ورزم.» زنده یاد استاد پرویز شهریاری […]

شهریار ملک ریاضی، ۹۰ ساله شد

۹۰ سال پیش در دوم آذرماه ۱۳۰۵ در محله «دولت خانه» که برخلاف نام‌اش از فقیرنشین‌ترین مناطق کرمان بود پسری دیده به جهان گشود که سرمای فقر سالهای کودکی و نوجوانی خود را با گرمای عشقی سوزان به دانش و آموزگاری پشت سرگذاشت و بعدها با آموزهان و معلمان نام‌آشنای کشور هستند چهره ماندگار آموزش […]