پنج شنبه، ۱۴ آذر، ۱۳۹۸ | Thursday, 5 December , 2019
نانوذرات کربن

چاپ مقاله شیمیدانان ایرانی در مجله معتبر انجمن شیمی سلطنتی

مقاله محققان دانشگاه محقق اردبیلی در زمینه کاربردهای نانوذرات کوانتومی کربنی در حسگرهای دارویی و آنالیزهای شیمیایی در مجله Chemical Society Reviews با ضریب تاثیر۴۰.۴۴ انتشار یافت. به گزارش خبرنگار دیده بان علم ایران در کار مروری ارزشمندی که در شماره جدید مجله Chemical Society Reviews از انتشارات معتبر RSC توسط دکتر ماندانا امیری، عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه محقق اردبیلی به […]