چهارشنبه، ۲ خرداد، ۱۳۹۷ | Wednesday, 23 May , 2018
مدل فرآیندی دیپلماسی علم و فناوری

مدل فرآیندی دیپلماسی علم و فناوری کشور ارائه شد

به همت گروه پژوهشی سیاست علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مدل فرآیندی دیپلماسی علم و فناوری برای کشور پیشنهاد شد. به گزارش دیده بان علم ایران دیپلماسی علم و فناوری حاصل چگونگی تعامل حوزه علم و فنّاوری و سیاست خارجی است. به این معنا که چطور می‌توان با استفاده از ابزار حوزه سیاست خارجی، […]