جمعه، ۱۳ تیر، ۱۳۹۹ | Friday, 3 July , 2020
مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک

دانشجوی ایرانی به فینال رقابت مقاله برتر IEEE رسید

مقاله دانشجوی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران به عنوان یکی از پنج مقاله فینالیست رقابت مقاله برتر مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) انتخاب شد. به گزارش دیده بان علم ایران، مقاله سعید اخوان که با هدایت دکتر کمره‌ای و دکتر سلطانیان‌زاده، اعضای هیأت علمی دانشکده تدوین شده از طرف شاخه دانشجویی مؤسسه […]

معرفی استاد پیشکسوت آموزش مهندسی برق ایران

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، عنوان استاد پیشکسوت مهندسی برق در زمینه آموزش را از سوی شاخه ایرانی موسسه مهندسان برق و الکترونیک (IEEE)  اخذ کرد. به گزارش دیده بان علم ایران، دکتر حسین سیفی، عضو هیأت علمی گروه قدرت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و مدیر مرکز ملی مطالعات و برنامه ریزی شبکه های […]