جمعه، ۱۵ آذر، ۱۳۹۸ | Friday, 6 December , 2019
علوم صنایع چوب و کاغذ

مخترعان ایرانی با گل های زنگوله ای به جنگ آلودگی صوتی آمدند

دو پژوهشگر ایرانی موفق به ساخت و ثبت اختراع جاذب آکوستیک از برگ گیاه یوکا شدند. به گزارش دیده بان علم ایران، ابراهیم تابان، دانشجوی نمونه دکتری دانشگاه تربیت مدرس و علی کاظمی تبریزی، دانشجوی نمونه دکتری کشوری در سال ۹۷ و دانشجوی منابع طبیعی (علوم صنایع چوب و کاغذ) واحد علوم و تحقیقات دانشگاه […]