دوشنبه، ۱۶ تیر، ۱۳۹۹ | Monday, 6 July , 2020
دکتر بنائی‌مقدم

افتتاح نمادین گلخانه تحقیقاتی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

گلخانه تحقیقاتی مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران به صورت نمادین افتتاح شد. به گزارش دیده بان علم ایران در مراسمی که به مناسب روز درختکاری در مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران برگزار شد، ابتدا گلخانه این مرکز به‌ صورت نمادین افتتاح و سپس سه اصله نهال در محوطه دانشگاه کاشته شد. گلخانه تحقیقاتی […]