جمعه، ۱۵ آذر، ۱۳۹۸ | Friday, 6 December , 2019
دكتر هادى خرقانى

دكتر جعفريان تلاش زیادی برای حفظ موقعيت ایران در اتحاديه بين المللى رياضى دان ها کرد

مرحوم جعفریان که از پایه گذاران مكتب “عملگرهاى خطى كرانه دار” در آناليز تابعى در ایران بود  طی سالهایی که در ايران بود، خدمات بسيار زيادى به جامعه رياضى كرد و در سالهای تدریس در آمریکا، خانه اش، مامن دانشجويان و همكارانى بود كه براى اشتغال به تحصيل و كار، نيازمند حمايت بودند. به گزارش […]