جمعه، ۴ بهمن، ۱۳۹۸ | Friday, 24 January , 2020
حباب سازی در علم ایران

علم ایران، آن سوی حباب سازی ها

امروزه مجهز شدن جوامع به قدرت علمی، دیگر یک امتیاز نیست؛ بلکه یک ضرورت است که سایر ابعاد قدرت و حضور در مدیریت جهانی را ناگزیر از اتکای بدان و سرنوشت میلیاردها  نفر را به تلاش خلاقانه و شبانه روزی دانشمندان وابسته کرده است. از فناوری هایی که میلیونها شغل در جهان ایجاد کرده اند […]