شنبه، ۱۸ مرداد، ۱۳۹۹ | Saturday, 8 August , 2020
باسوادی

نرخ باسوادی در ایران به مرز ۹۶ درصد رسید

رییس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: براساس آخرین آمار سرشماری در سال ۹۸ نرخ باسوادی در کشور به مرز ۹۶ درصد رسید. به گزارش دیده بان علم ایران، شاپور محمد زاده در مراسم امضای تفاهم‌نامه میان سازمان نهضت سواد آموزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان این که در سال ۵۵ درصد باسوادان […]