شنبه، ۲۱ تیر، ۱۳۹۹ | Saturday, 11 July , 2020
انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی

عضو هیات مدیره انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی: رستوران هاي سلف سرویس تبدیل به “اسرافکده” شده است!

عضو هیات مدیره انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی معتقد است فرهنگ غلط استفاده از رستوران هاي سلف سرویس توسط بخشی از مراجعان، این رستوران ها را تبدیل به “اسرافکده” هایی کرده که به چاقی و بیماری مشتریان بی مبالات دامن می زند. در یادداشت دکتر بهادر حاجی محمدي، متخصص سم شناسی مواد غذایی […]