دوشنبه، ۱۳ مرداد، ۱۳۹۹ | Monday, 3 August , 2020
انجمن زیستی ایران

تهدید امنیت غذایی ایران با سرنگ «تکنوفوبیا»!

رییس انجمن ایمنی زیستی ایران گفت: فناوری هراسی و هراس افکنی ای که امروز نسبت به  فناوری مهندسی ژنتیک در کشور وجود دارد در ابتدای انقلاب در مورد فناوری هسته ای هم وجود داشت و جالب است که دقیقا همان عوارض و بیماری هایی که به فناوری هسته ای و ساخت نیروگاه اتمی نسبت داده […]