چهارشنبه، ۲۰ آذر، ۱۳۹۸ | Wednesday, 11 December , 2019
امیر حسین شنتیا

رقص ایرانی ربات ابداعی دانشجوی ایرانی دانشگاه گرونینگن هلند

امیر حسین شنتیا، دانشجوی دکتری دانشگاه گرونینگن هلند در بین آزمایش ها روی ربات خانگی ساخت خود (NAO, Aldebaran) برای مقاله علمی اش، خستگی در می کند!