یکشنبه، ۲۴ آذر، ۱۳۹۸ | Sunday, 15 December , 2019
اقتدارگرایانه

پیامد ادبیات اقتدارگرایانه در برابر جامعه علمی چیست؟

رضا منصوری، استاد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در ادامه سلسله یادداشت‌هایش پیرامون علم مدرن و سیاست‌گذاری آن به «هنر گفتمان» پرداخته و نسبت به آسیب های ادبیات اقتدارگرایانه در حوزه علم در روند توسعه علمی کشور هشدار داده است. به گزارش دیده بان علم ایران، یادداشت دکتر منصوری که با نقل قولی از «محمد بن موسی […]