سه شنبه، ۱ مهر، ۱۳۹۹ | Tuesday, 22 September , 2020
آزاده آرین

تبدیل پشه های ماده به پشه های نر غیربیماری زا با همکاری محقق ایرانی

محقق ایرانی دانشگاه ایالتی ویرجینیا و همکارانش در راستای کنترل پشه های بیماری زا موفق به تبدیل پشه های ماده به پشه های نر بارور شدند که قابلیت نیش زدن و انتقال بیماری را ندارند. به گزارش خبرنگار دیده‌بان علم ایران، آزاده آرین و همکارانش با انتقال ژنی موسوم به Nix به پشه های Aedes […]