- دیده بان علم ایران – Iran Science Watch - https://www.isw.ir -

دختران، قربانیان انتخاب جنسیت

نتایج تحقیقات نشان میدهد، تولد دختران طی ۱۰ سال آینده حدود ۵ میلیون نفر کمتر از پسران خواهد بود و شیوه‌های انتخاب جنسیت در کشورهایی که ترجیح فرهنگی برای فرزند پسر دارند، روندی را ایجاد می‌کند که می‌تواند انسجام اجتماعی را در دراز مدت تضعیف کند.

به گزارش دیده بان علم ایران، محققان در این پژوهش اعلام کردند: شمار کمتر از انتظار زنان در یک جمعیت می‌تواند منجر به افزایش سطح رفتارهای ضد اجتماعی و خشونت شود و در نهایت بر ثبات بلند مدت و توسعه پایدار اجتماعی تاثیر بگذارد.

سقط جنین‌ها به دلیل انتخاب جنسیت در ۴۰ سال گذشته در کشورهای جنوب شرقی اروپا و جنوب و شرق آسیا در حال افزایش بوده است اما هنوز آثار جمعیت شناختی نامشخصی دارد.

برای مدلسازی تاثیر کوتاه مدت و بلند مدت انتخاب جنسیت بر جوامع، یک تیم بین المللی از محققان، داده‌های بیش از سه میلیارد تولد در ۵۰ سال گذشته را تجزیه و تحلیل کردند.

آن‌ها با تمرکز بر ۱۲ کشوری که نسبت مردان به زنان از سال ۱۹۷۰ در آن‌ها افزایش یافته بود و ۱۷ کشور دیگر که این نسبت به دلیل گرایش‌های اجتماعی یا فرهنگی در خطر افزایش قرار داشت، دو سناریو را شبیه سازی کردند.

نخستین فرضیه براساس افزایش میزان انتخاب جنسیت طبق شواهد آماری بود.

سناریوی دوم فرضیه افزایش انتخاب جنسیت را در برخی از کشورها طبق روندهای مشاهده شده و کاهش باروری مطرح می‌کرد اما داده‌های خاصی برای آن وجود نداشت.

در سناریوی نخست، کشورها با کمبود ۴.۷ میلیون نفر در تعداد دختران متولد شده تا سال ۲۰۳۰ مواجه بودند. برای سناریوی دوم این رقم در سراسر جهان تا سال ۲۱۰۰ به بیش از ۲۲ میلیون نفر می‌رسید.

نویسندگان این تحقیق که نتایج آن را در مجله پزشکی بی‌ام‌جی منتشر کرده‌اند، می‌گویند تعصب نسبت به فرزندان پسر می‌تواند منجر به از بین رفتن تعادل بین شمار مردان و زنان برای ازدواج در کشورهای آسیب‌دیده شود.

انتهای پیام