- دیده بان علم ایران – Iran Science Watch - https://www.isw.ir -

دکتر برجیان از پیشگامان دندانپزشکی اطفال در ایران درگذشت

دکتر هوشنگ برجیان، استاد برجسته دندانپزشکی و از پیشگامان دندانپزشکی کودکان در ایران روز چهارشنبه هفتم خردادماه در آمریکا درگذشت.

به گزارش خبرنگار دیده بان علم ایران، زنده یاد استاد برجیان از بنیانگذاران بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده دنداپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود و در تاسیس و تجهیز ساختمان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نقشی ویژه  داشت.

دیده بان علم ایران هم درگذشت این استاد و پزشک پیشکسوت را به خانواده و عموم سوگواران و جامعه دانشگاهی و دندانپزشکی کشور تسلیت می گوید.

انتهای پیام