- دیده بان علم ایران – Iran Science Watch - https://www.isw.ir -

رابط علمی ایران با دولت‌ها و مراکز علمی جهان در زمینه کووید ۱۹ منصوب شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر محمد آسایی را به عنوان رابط علمی کشور با دولت‌ها، مراکز علمی و تحقیقاتی و سازمان‌های مردم‌نهاد درگیر در زمینه مبارزه با کووید ۱۹ منصوب کرد.

به گزارش دیده بان علم ایران در متن حکم دکتر سعید نمکی خطاب به دکتر آسایی، مشاور وزیر بهداشت در امور بهداشتی آمده است: «با توجه به تجربیات و دستاوردهای دیگر کشورها در زمینه مبارزه با کووید  ۱۹، ضروری است دست‌اندرکاران بهداشت‌ و درمان کشورمان از این تجارب و دستاوردها به سرعت بهره‌مند شوند.

لذا به جنابعالی ماموریت داده می‌شود به عنوان رابط علمی کشور با دولت‌ها، مراکزعلمی و تحقیقاتی سازمان‌های مردم‌نهاد درگیر در این بیماری و صاحب تجربه به خصوص کشور چین با واسطه سازمان جهانی بهداشت و یا مستقیماً اطلاعات مربوطه را جمع‌آوری و جهت بهره‌برداری در اختیار معاونان بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش و کمیته علمی مربوطه قرار دهید. ارسال یک نسخه از گزارش‌های فوق به دفتر اینجانب موجب سپاسگزاری است.»

انتهای پیام