- دیده بان علم ایران – Iran Science Watch - https://www.isw.ir -

موافقت وزارت بهداشت با تاسیس ۱۰ مرکز تحقیقاتی و سه پژوهشکده علوم پزشکی

کمیسیون تاسیس واحدهای تحقیقاتی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با تاسیس ۱۰ مرکز تحقیقاتی و سه پژوهشکده موافقت کرد.

به گزارش دیده بان علم ایران، در جلسه کمیسیون تاسیس واحدهای تحقیقاتی مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات که با حضور دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، دکتر شاهین آخوندزاده قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و اعضای حقیقی و حقوقی کمیسیون برگزار شد متعاقب ارائه گزارش عملکرد مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و سیاست های متناظر با توسعه ساختارهای پژوهشی توسط ریاست مرکز، در مجموع بر اساس تجمیع آرای کمیسیون با تاسیس هشت مرکز تحقیقات دولتی، دو مرکز تحقیقات غیر دولتی و سه پژوهشکده موافقت به عمل آمد.

انتهای پیام