- دیده بان علم ایران – Iran Science Watch - https://www.isw.ir -

شناسایی باکتری بومی با قابلیت افزایش مقاومت گیاهان به شوری

محققان موسسه تحقیقات خاک و آب موفق به شناسایی گونه ای از باکتری های بومی شدند که مقاومت گیاه به تنش هایی همچون شوری خاک و کم آبی را افزایش می‌دهد.

به گزارش دیده بان علم ایران، شوری زیاد منابع آب و خاک و قرار گرفتن ایران در مناطق خشک و نیمه خشک باعث ارائه راهکارهای مختلف برای تولید محصولات کشاورزی در این شرایط تنش شده است. در این راستا محققان موسسه تحقیقات خاک و آب با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور پژوهشی کاربردی انجام دادند و در نهایت موفق به شناسایی گونه ای از باکتری بومی شدند که تحمل شرایط سخت همچون شوری و کم آبی برای گیاه را آسانتر می کند.

هوشنگ خسروی، مجری این پروژه بیان کرد: در این کار تحقیقی، از تعداد ۷۷  نمونه خاک جمع آوری شده از مناطق خشک و شور ایران، باکتری های مفیدی به نام ازتوباکتر جداسازی شدند. باکتری ها از نظر تولید مواد کمک کننده به  رشد گیاه در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفتند.

خسروی ادامه داد: یک کود بیولوژیک مایع تهیه و بر روی ذرت علوفه ای در شرایط تنش خشکی و کم آبی مطالعه شدنتیجه آزمایش ها نشان داد با کاهش ۲۰ درصد آب نسبت به حالت آبیاری کامل باکتری ها مانع کاهش رشد گیاه شدند. همچنین برخی از این باکتری ها در جاییکه ۶۰ درصد آب کاهش پیدا کرده بود باعث افزایش ارتفاع و وزن علوفه ذرت شدند.

وی همچنین بیان کرد: یک لیتر از این کود بیولوژیک دارای حدود ۱۰ میلیارد باکتری مفید ازتوباکتر است که  برای یک هکتار کافی است. روش مصرف این کود زیستی به صورت آغشته کردن و بذرمال استدر آینده این کار تحقیقی در شرایط کم آبی و خشکی  در مزرعه کشاورزان ادامه خواهد یافت که در صورت موفقیت نهایی می تواند در کشت ذرت در مناطق کم آب مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته خسروی، سطح وسیعی از سرزمین ایران دچار خشکی  و کم آبی و همچنین دارای خاک های شور و با املاح زیاد است که رشد و پرورش محصولات کشاورزی را با مشکل مواجه می کند. یافتن یک راه حل ارزان و دوستار محیط زیست برای کاهش این مشکلات ارزش زیادی از نظر تولید محصول دارد.

انتهای پیام