چهارشنبه، ۱۲ آذر، ۱۳۹۹ | Wednesday, 2 December , 2020

سیلاب های اخیر چه تاثیری بر اروند رود داشت؟

نسخه قابل پرینت
کد خبر:44452
چهارشنبه، ۱ خرداد، ۱۳۹۸ | 10:33

سیلاب های اخیر چه تاثیری بر اروند رود داشت؟

نتایج مطالعات میدانی محققان پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در زمینه تاثیرات وقوع سیلاب های اخیر در محدوده مصبی رودخانه مند و اروند رود اعلام شد.

به گزارش دیده بان علم ایران، مریم قائمی، رییس مرکز اقیانوس شناسی خلیج فارس (بوشهر) در خصوص نتایج تحقیقات میدانی وقوع سیلاب در محدوده مصبی رودخانه مند و اروندرود ‏در فروردین ۹۸ گفت: در یک ایستگاه نزدیک دهانه مصب اروند، تغییرات ساعت به ساعت شوری سطحی و شوری نزدیک ‏بستر (توسط دستگاه ‏CTD‏) و همچنین تغییرات کشندی عمق ایستگاه اندازه گیری به مدت ۱۴ ساعت در زمان حضور سیلاب اندازه ‏گیری شد. نتایج نشان دهنده چیره شدن اثر سیلاب بر تغییرات کشندی شوری است.

به گفته وی سیلاب موجب شد که آب سطحی همواره ‏در مدت ۱۴ ساعت، حتی در زمان مد، شیرین باشد. همچنین، شوری آب نزدیک بستر فقط در زمان های نزدیک به نقطه مد (‏High ‎Water‏) کمی تحت اثر شوری خلیج فارس قرار گرفت و تا حدود ۲۳ بالا آمد. در بقیه زمان ها به دلیل حضور سیلاب از سطح تا بستر ‏آب کاملاً شیرین بود.‏

قائمی افزود: نتایج بررسی های انجام شده در ایستگاه بالادست مصب رودخانه مند (استان بوشهر) نیز نشان داد شوری در ‏زمان سیلاب منطقه ای نسبت به شرایط بدون سیلاب بیش از ۸ واحد کاهش و همزمان تراز آب ۴۰ سانتیمتر افزایش داشته است.‏

وی با بیان این که مواد ﻣﻐﺬي و میزان آن از ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ در ﺑﻮم سامانه ﻫﺎي آﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ که در این پایش مورد ‏مطالعه قرار گرفت، اظهار کرد: مواد ﻣﻐﺬي ﺑﻪ وﻳﮋه ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻛﻴﻔﻲ آب در ﻣﺼﺐ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، زﻳﺮا آﻧﻬﺎ داراي ‏اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب و ﻧﺮخ رﺳﻮب ﮔﺬاري ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ‏ﻣﻐﺬي در اکوسیستم های ساحلی باعث تغییرات قابل توجه اکولوژیکی می شود و تنوع زیستی در مصب ها و خلیج ها کاهش ‏می یابد. اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻲ ﺗﻮاند ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ مضر ﺷﻮد. ‏

رییس مرکز اقیانوس شناسی خلیج فارس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی نتایج اندازه گیری مواد مغذی محلول (نیترات، نیتریت، آمونیوم و فسفات) را حاکی ‏از افزایش قابل توجه تمام مواد مغذی پس از سیلاب نسبت به اندازه گیری های قبلی تفسیر کرد و گفت: افزایش غلظت نیترات به ‏میزان ۶٫۵ برابر پس از وقوع سیلاب منطقه ای نسبت به شرایط قبل از سیلاب (بهمن ماه ۹۷)، غلظت نیتریت به میزان ۲٫۸ برابر، ‏آمونیوم به میزان ۱۷ برابر و فسفات ۱۵ برابر، گویای اثرات سیلاب فروردین ماه ۹۸ روی حوضه مصب رود مند می باشد. این در حالی ‏است که در مطالعه ای که در بهمن ماه ۹۲، توسط قائمی (۱۳۹۶) در همین ایستگاه انجام شد نسبت به اندازه گیری که در بهمن ‏ماه ۹۷ (قبل از سیلاب و در یعنی فاصله زمانی ۵ سال) صورت گرفت، غلظت نیترات ۱.۵ برابر افزایش و غلظت نیتریت و فسفات ‏کاهش نشان داده بود. ‏

انتهای پیام

مطالب مرتبط

ششمین گشت اقیانوس شناسی خلیج فارس و دریای عمان برگزار می شود

مشاهده دو گونه نادر از مرجان‌های سخت در خلیج فارس

معاون پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی: تدوین برنامه پایش بلندمدت محیط های ساحلی و دریایی کشور ضروری است

اعطای چهار میلیارد تومان تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی به هشت شرکت‌ دانش‌بنیان گلستان

نظر دهید

* نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند

سرخط خبرها