- دیده بان علم ایران – Iran Science Watch - https://www.isw.ir -

یافته جدید محققان درباره روند ایجاد اسپرم و درمان ناباروری مردان

پژوهشگران دانشگاه سن دیگو آمریکا در مطالعه ای جدید با استفاده از تکنیک توالی یابی single-cell RNA توانسته اند تصویر واضح تری از سلول های بنیادی اسپرماتوگونیایی انسانی و نحوه شکل گیری اسپرم ارائه دهند.

به گزارش دیده بان علم ایران، آن ها ابزاری را برای جداسازی بهتر این سلول های بنیادی ایجاد کرده اند. تکنیک توالی یابی single-cell RNA فعالیت صدها ژن را در ژنوم یک سلول تعیین می کند. استفاده از این تکنیک در مورد سلول های بیضه مراحل مختلفی از سلول های پیش ساز اسپرمی را در بیضه انسان نشان داد.

محققان در بیضه انسان های بالغ، چندین زیر نوع سلولی از جمله سلول های بنیادی اسپرماتوگونیایی را شناسایی کردند. آن ها سلول هایی با چنین مشخصات را در نوزادان انسانی نیز نشان دادند.

در این مطالعه که نتایج آن در مجله Cell Reports ارائه شده، محققان بیومارکرهای منحصربفردی را شناسایی کرده اند که مختص سلول های بنیادی اسپرماتوگونیایی هستند. این بیومارکرها که آن ها با آنتی بادی های خاص شناسایی کرده اند، به محققان اجازه می دهند که طور موثری سلول های بنیادی اسپرماتوگونیایی را به دام بیاندازند. هم چنین این مطالعه ژن هایی را در سایر سلول ها شناسایی کرده است که سلول های بنیادی اسپرماتوگونیایی را حمایت می کنند.

به کمک این یافته ها محققان می توانند کوکتیل پروتئینی را شناسایی کنند که منجر به تکثیر سلول های بنیادی اسپرماتوگونیایی در شرایط آزمایشگاهی می شود و می توان از آن برای تولید مقادیر انبوه این سلول ها برای کاربرد در بالین استفاده کنند.

انتهای پیام