- دیده بان علم ایران – Iran Science Watch - https://www.isw.ir -

سامانه اطلس علم ایران رونمایی شد

سامانه «اطلس علم ایران» با هدف سنجش و پایش وضعیت کمی تولیدات علمی محققان و پژوهشگران دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور توسط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری طراحی شد.

به گزارش دیده بان علم ایران، این سامانه که در حال حاضر داده های استخراج  شده از پایگاه استنادی(Web of Science  (WOS و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ شمسی) را بر اساس تعداد تولیدات علمی پژوهشگران ایران شامل می شود.

نسخه سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی نیز در دست تهیه و طراحی است.

با دسترسی به این سامانه از طریق نشانی http://map.ricest.ac.ir امکان جستجوی سهم انواع دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور شامل، دانشگاه های دولتی تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه های علوم پزشکی تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه های آزاد اسلامی و همچنین پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی در تولید علم مشخص می شود.

میزان سهم تمامی استان های کشور به تفکیک تعداد جمعیت، دانشجو، عضو هیات علمی و تعداد تولیدات علمی به طور دقیق ارائه می شود.

آمارها و تحلیل های این سامانه نه تنها می تواند برآوردی از تعداد تولیدات علمی کشور در سالهای مختلف بر اساس موسسات، دانشگاه ها، شهر ها و استان های مختلف ارائه کند، بلکه می تواند تصویری شفاف از وضعیت کشور در تولید علم و همچنین استعداد ها، قابلیت ها و کاستی های شهرها و استانهای کشور نیز ارائه کند.

انتهای پیام