یکشنبه، ۲۶ آبان، ۱۳۹۸ | Sunday, 17 November , 2019
ADPKD

به همت پژوهشگران رویان انجام شد: کارآزمایی بالینی سلول درمانی مبتلایان کلیه های پلی کیستیک

محققان پژوهشگاه رویان با همکاری دو بیمارستان طی یک کارآزمایی بالینی ایمنی و تحمل تزریق سلول های مزانشیم استرومایی مشتق از مغز استخوان در مبتلایان کلیه پلی کیستیک غالب را ارزیابی کردند. به گزارش دیده بان علم ایران، بیماری کلیه پلی‌کیستیک نوع غالب (ADPKD) یک بیماری سیلیوپاتی ژنتیکی (اختلال ژنتیکی مژه ای سلول‌های اپی‌تلیال کلیه) […]