یکشنبه، ۳ شهریور، ۱۳۹۸ | Sunday, 25 August , 2019
Adblue

موفقیت پژوهشگران صنعت نفت در پیاده سازی ترکیبات کنترل کیفیت مایع

به همت متخصصان و كارشناسان مركز پژوهش تجزيه و ارزيابي مواد پژوهشگاه صنعت نفت، آناليز تركيبات موجود در LPG و كنترل كيفيت مايع پیاده سازی شد.   به گزارش دیده بان علم ایران گاز مايع به عنوان خوراك‌ واحد‌هاي اولفين در مجتمع‌هاي پتروشيمي و در بعضي موارد به عنوان سوخت دوم در نيرو‌گاه‌هاي سيكل تركيبي […]