یکشنبه، ۲۷ مرداد، ۱۳۹۸ | Sunday, 18 August , 2019
هامون

واقعیت «مشاهده قدیمی ترین گونه در حال انقراض جهان در هامون»

به گفته یک دیرینه شناس، موجود عجیبی که پس از بارش های اخیر در تالاب هامون مشاهده شده، نه قدیمی ترین گونه جانوری جهان و نه گونه ای در حال انقراض که گونه ای شناخته شده از سخت پوستان با پراکنش گسترده است که پیش از این نیز مشاهده آن در مناطقی از کشور گزارش […]