شنبه، ۳۱ فروردین، ۱۳۹۸ | Saturday, 20 April , 2019
طرح پژوهشی

تصویب ۷ طرح پژوهشی علوم انسانی در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران

کارگروه علوم انسانی و  اجتماعی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران به تازگی حمایت از طرح‌های جدید در این حوزه را مصوب کرد.   به گزارش دیده بان علم ایران کارگروه علوم انسانی و اجتماعی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران در آخرین جلسه خود حمایت از ۷ طرح پژوهشی این حوزه را مصوب کرد […]

امکان سنجی تولید سوخت ترکیبی بیودیزل و گازوییل توسط محققان دانشگاهی

با هدف امکان سنجی استفاده از بیودیزل در خودروهای دیزلی و ارائه روشی مناسب برای استفاده از بیودیزل به صورت ترکیب با گازوییل، طرح پژوهشی امکان سنجی تولید سوخت بیودیزل در ایران در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس به انجام رسید.   به گزارش دیده بان علم ایران در قالب این طرح پژوهشی، خودروهای دیزل […]

تصویب پشتیبانی از ۸۲ طرح پژوهشی جدید در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی در آخرین جلسه کمیته تخصصی خود به تازگی حمایت از ۸۲ طرح پژوهشی جدید را تصویب کرده تا این طرح‌ها به زودی وارد مرحله اجرایی شوند. به گزارش دیده بان علم ایران آخرین جلسه کمیته تخصصی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی برگزار شد. در […]

تصویب حمایت از اجرایی‌سازی ۱۹ طرح فنی مهندسی در صندوق حمایت از پژوهشگران

کارگروه فنی و مهندسی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران حمایت از ۱۹ طرح پژوهشی این حوزه را تایید کرد تا وارد مرحله اجرایی شوند. به گزارش دیده‌بان علم ایران کارگروه فنی و مهندسی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی (بنیاد ملی علم ایران) در آخرین جلسه خود طرح های پژوهشی پژوهشگران کشور […]

تصویب اجراسازی ۲۱ طرح پژوهشی علوم پایه در صندوق حمایت از پژوهشگران

کارگروه علوم پایه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران ۲۱ طرح پژوهشی این حوزه را برای اجراسازی تایید کرد. به گزارش دیده‌بان علم ایران کارگروه علوم پایه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی در آخرین جلسه خود حمایت از ۲۱ طرح پژوهشی این حوزه را تایید کرد تا این طرح ها به زودی […]

تصویب ۱۲ طرح جدید پژوهشی پزشکی و مهندسی در صندوق حمایت از پژوهشگران

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به تازگی پس از بررسی ۴۴ طرح پژوهشی در حوزه‌های پزشکی و فنی و مهندسی ۱۲ طرح جدید را تایید کرد. به گزارش دیده‌بان علم ایران کارگروه فنی و مهندسی صندوق در آخرین جلسه خود از میان ۲۹ طرح پژوهشی داوری شده در این حوزه، ۸ طرح را به […]

پشتیبانی از ۲۰۴ طرح تحقیقاتی جدید در صندوق حمایت از پژوهشگران تصویب شد

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی در آخرین جلسه کمیته تخصصی خود به تازگی حمایت از ۲۰۴ طرح پژوهشی جدید را تصویب کرده تا این طرح‌ها به زودی وارد مرحله اجرایی شوند. به گزارش دیده‌بان علم ایران در آخرین جلسه کمیته تخصصی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی با حمایت از  […]

تصویب پشتیبانی از ۱۱۷ طرح در صندوق حمایت از پژوهشگران/حوزه‌های در رأس حمایت تا کنون

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی در آخرین جلسه کمیته تخصصی خود حمایت از ۱۱۷ طرح پژوهشی را تصویب کزد تا این طرح‌ها به زودی وارد مرحله اجرایی شوند. به گزارش دیده‌بان علم ایران صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی (بنیاد ملی علم ایران) در آخرین جلسه کمیته تخصصی خود با […]

تصویب حمایت از شش طرح‌ پژوهشی پزشکی در صندوق حمایت از پژوهشگران

حمایت از شش طرح پژوهشی در حوزه پزشکی در آخرین جلسه کارگروه علوم پزشکی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی ریاست جمهوری مصوب شد. به گزارش دیده‌بان علم ایران در آخرین جلسه کارگروه علوم پزشکی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی حمایت از شش طرح از میان ۱۱طرح داوری شده مصوب شد. این […]

تصویب ۱۴ طرح پژوهشی علوم پایه در کارگروه صندوق حمایت از پژوهشگران

کارگروه علوم پایه در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی در Hخرین جلسه خود از ۲۰ طرح پژوهشی ارسال شده به این کارگروه حمایت از ۱۴ طرح را تصویب کرد. به گزارش دیده‌بان علم ایران کارگروه علوم پایه در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران با تعیین عرصه های اولویت دار بر اساس […]

حمایت از ۵ طرح پژوهشی جدید علوم دامی و شیلات تصویب شد

در آخرین نشست اعضای کارگروه علوم دامی، دامپزشکی و شیلات صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران حمایت از ۵ طرح پژوهشی این حوزه به تصویب رسید. به گزارش دیده‌بان علم ایران، در آخرین نشست اعضای این کارگروه حمایت از ۵ طرح پژوهشی این حوزه با موضوعاتی همچون دامپزشکی-باکتری‌های بیماری‌زا، دامپزشکی- بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دامپزشکی-ایمنی […]