پنج شنبه، ۲۵ مرداد، ۱۳۹۷ | Thursday, 16 August , 2018
دکتر علیرضا فرهادی

پیاده سازی تجربه موفق استرالیا در انتقال خودکار و پایش از راه دور آب کشاورزی در ایران

سامانه اتوماسیون، مانیتورینگ و کنترل از راه دور شبکه انتقال آب کشاورزی در شمال خوزستان طراحی و راه اندازی شد. به گزارش دیده بان علم ایران، سامانه اتوماسیون، مانیتورینگ و کنترل از راه دور شبکه انتقال آب کشاورزی در شمال خوزستان با تلاش دکتر علیرضا فرهادی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف […]