چهارشنبه، ۱ آبان، ۱۳۹۸ | Wednesday, 23 October , 2019
دكتر جاوید روئیایی

در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارائه شده: راهکاری تازه برای گوگردزدایی موثر از گازوئیل

محققان دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ارائه روشی برای توصیف رفتار سیال در رآكتور جریان برخوردی، راهکاری برای تولید سوخت پاک منطبق بر استانداردهای جهانی ارائه کردند. به گزارش دیده بان علم ایران، هدی صفائی، مجری طرح با بیان اینکه گازوئیل به طور طبیعی شامل یكسری تركیبات گوگرددار از قبیل “تیوفن” ها است، […]