- دیده بان علم ایران – Iran Science Watch - http://www.isw.ir -

نمایندگان انجمنهای علمی در شورای عالی عتف انتخاب شدند

انتخابات نمایندگان انجمن های علمی در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با حضور نمایندگان تشکل ها و انجمن های علمی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

به گزارش دیده بان علم ایران این انتخابات امروز چهارشنبه به منظور انتخاب سه نفر از دانشمندان و صاحب نظران دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی علوم، تحقیقات و فناوری برای عضویت در شورای عالی عتف موضوع ماده ۳ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد که افراد ذیل به ترتیب حائز اکثریت آراء شده و به عنوان نمایندگان انجمن های علمی در شورای عالی عتف انتخاب شدند.
۱- بهزاد قره یاضی نماینده انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو اصلی
۲- مجید قاسمی، نماینده انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو اصلی
۳- محمدرضا واعظ مهدوی نماینده انجمن های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو اصلی

اعضای علی البدل هم عبارتند از
۱- سید محمد امین قانعی راد نماینده انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو علی البدل
۲- محمد همایون صدر، نماینده انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو علی البدل
۳- امید سبزواری، نماینده انجمن های علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو علی البدل

انتهای پیام