- دیده بان علم ایران – Iran Science Watch - http://www.isw.ir -

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر منصوب شد

رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر سید محمد حسین کریمیان را به سمت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش دیده بان علم ایران، دکتر سید احمد معتمدی در حکم انتصاب دکتر کریمیان،استاد تمام دانشکده مهندسی مهندسی هوافضا به این سمت آورده است: «با توجه به سوابق، شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی در زمینه های آموزشی به موجب این حکم به عنوان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب می شوید. با توجه به موقعیت ویژه فعالیت های آموزشی در چشم انداز برنامه راهبردی دانشگاه، امید است با تکیه بر ارتقای کیفیت در آموزش ، توسعه کمی و کیفی، تاکید بر حفظ نظم و روانسازی کار دانشجویان، در مسیر ارتقای موقعیت دانشگاه تلاشهای موثری داشته باشید.
توفیق شما را در خدمت به نظام آموزش عالی از خداوند متعال خواستارم.»

رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین از زحمات دکتر عباس سروش، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی سابق دانشگاه تقدیر و تشکر کرد.

انتهای پیام